NutriSupport

Vergoeding en tarieven

Consulten bij de diëtist worden vaak grotendeels vergoed.

NutriSupport Leiderdorp - vergoeding en tarieven

Vergoeding/prijzen dieetadvisering
Dieetadvisering wordt door de basisverzekering gedekt voor 3 uur per kalenderjaar. Omgerekend zijn dit gemiddeld 7 consulten. Hieronder valt zowel de directe als de indirecte tijd. Voor de basisverzekering is voor volwassenen het eigen risico van toepassing, voor kinderen onder de 18 jaar is dit niet het geval. Diëtistenpraktijk NutriSupport werkt met huisartsen en praktijkondersteuners in het kader van de ketenzorg. Bent u doorverwezen in het kader van de ketenzorg dan valt de dieetadvisering buiten het eigen risico. Voor meer informatie over prijzen en vergoeding kunt u contact opnemen met Diëtistenpraktijk NutriSupport of met uw zorgverzekeraar.

NutriSupport Leiderdorp - vergoeding en tarieven

Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD)
De diëtist is direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing van uw arts nodig hebt om in aanmerking te komen voor vergoeding. Indien er sprake is van ketenzorg, is wel een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. NutriSupport adviseert iedereen die kiest om zonder verwijzing naar de diëtist te gaan om eerst contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te informeren of dieetadvisering zonder verwijzing wordt vergoed.

De zorgverzekeraar kan als aanvullende eis stellen dat de diëtist geschoold is in DTD. Bij de diëtist van NutriSupport is dit het geval.

Volg ons op Facebook

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen.
U kunt door middel van de onderstaande button direct navigeren naar onze Facebook pagina. Volg ons en blijf op de hoogte.

Nederlandse vereniging van dietisten
Dietistennetwerk Zuid-Holland Noord